Rango de ToleranciaTRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 55,50% 61,64% 61,88% 61,93% 64,58% 74,89% 79,17% 81,50% 89,10% 91,08% 113,28% 124,58% 120,79% 112,67% 99,09% 89,73% 89,30% 83,20% 85,26% 76,70% 74,07% 72,14% 63,55% 62,86%
RANGO DE TOLERANCIA 44,50% 38,36% 38,12% 38,07% 35,42% 25,11% 20,83% 18,50% 10,90% 8,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 10,27% 10,70% 16,80% 14,74% 23,30% 25,93% 27,86% 36,45% 37,14%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 39,77% 44,96% 45,18% 45,22% 47,30% 55,48% 58,52% 60,22% 66,88% 68,48% 85,57% 94,57% 92,01% 86,15% 75,86% 67,95% 67,40% 62,03% 63,85% 57,14% 55,11% 53,80% 46,73% 46,50%
RANGO DE TOLERANCIA 60,23% 55,04% 54,82% 54,78% 52,70% 44,52% 41,48% 39,78% 33,12% 31,52% 14,43% 5,43% 7,99% 13,85% 24,14% 32,05% 32,60% 37,97% 36,15% 42,86% 44,89% 46,20% 53,27% 53,50%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 8,96% 8,45% 8,66% 8,71% 10,78% 11,84% 14,88% 16,58% 17,53% 19,14% 30,53% 33,81% 31,25% 25,39% 15,11% 14,31% 13,77% 14,11% 15,93% 14,91% 12,89% 11,57% 10,22% 10,08%
RANGO DE TOLERANCIA 91,04% 91,55% 91,34% 91,29% 89,22% 88,16% 85,12% 83,42% 82,47% 80,86% 69,47% 66,19% 68,75% 74,61% 84,89% 85,69% 86,23% 85,89% 84,07% 85,09% 87,11% 88,43% 89,78% 89,92%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52% 67,52%
RANGO DE TOLERANCIA 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 40,92% 39,81% 40,92% 44,30% 42,18% 49,36% 73,13% 82,07% 97,96% 99,18% 105,03% 113,12% 111,96% 106,23% 103,82% 98,06% 94,48% 90,99% 84,31% 78,65% 60,62% 43,51% 40,00% 40,07%
RANGO DE TOLERANCIA 59,08% 60,19% 59,08% 55,70% 57,82% 50,64% 26,87% 17,93% 2,04% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% 5,52% 9,01% 15,69% 21,35% 39,38% 56,49% 60,00% 59,93%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,12% 73,12% 73,12% 73,12% 73,04% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14% 73,14%
RANGO DE TOLERANCIA 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,88% 26,88% 26,88% 26,88% 26,96% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86% 26,86%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,03% 46,30% 46,70% 46,75% 49,49% 50,21% 52,84% 54,11% 55,26% 57,77% 71,68% 74,32% 71,59% 66,98% 53,71% 52,86% 52,01% 52,41% 54,26% 52,81% 50,44% 49,59% 48,35% 48,45%
RANGO DE TOLERANCIA 52,97% 53,70% 53,30% 53,25% 50,51% 49,79% 47,16% 45,89% 44,74% 42,23% 28,32% 25,68% 28,41% 33,02% 46,29% 47,14% 47,99% 47,59% 45,74% 47,19% 49,56% 50,41% 51,65% 51,55%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,43% 41,40% 41,80% 41,83% 43,00% 43,26% 44,51% 45,25% 45,15% 45,21% 55,70% 56,67% 56,55% 55,89% 45,26% 44,83% 44,28% 44,91% 45,79% 44,08% 42,65% 42,36% 41,71% 42,21%
RANGO DE TOLERANCIA 58,57% 58,60% 58,20% 58,17% 57,00% 56,74% 55,49% 54,75% 54,85% 54,79% 44,30% 43,33% 43,45% 44,11% 54,74% 55,17% 55,72% 55,09% 54,21% 55,92% 57,35% 57,64% 58,29% 57,79%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 36,95% 36,84% 36,82% 36,84% 37,05% 37,44% 37,70% 37,68% 38,08% 38,58% 47,88% 48,14% 47,68% 47,21% 37,98% 38,25% 37,92% 37,67% 37,65% 38,08% 37,92% 37,62% 37,34% 37,78%
63,05% 63,16% 63,18% 63,16% 62,95% 62,56% 62,30% 62,32% 61,92% 61,42% 52,12% 51,86% 52,32% 52,79% 62,02% 61,75% 62,08% 62,33% 62,35% 61,92% 62,08% 62,38% 62,66% 62,22%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,4% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,4% 33,4% 33,9%
66,53% 66,53% 66,53% 66,53% 66,58% 66,53% 66,53% 66,53% 66,53% 66,53% 58,19% 58,19% 58,20% 58,20% 66,53% 66,53% 66,53% 66,53% 66,53% 66,53% 66,54% 66,59% 66,64% 66,10%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 73,57% 72,46% 71,80% 72,02% 76,66% 84,17% 110,68% 129,90% 132,99% 131,67% 170,11% 200,37% 183,80% 125,48% 100,96% 97,20% 99,41% 102,51% 114,66% 113,11% 102,95% 89,47% 79,53% 76,00%
26,43% 27,54% 28,20% 27,98% 23,34% 15,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 20,47% 24,00%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 20,27% 14,19% 14,36% 14,36% 27,38% 28,42% 37,45% 41,44% 49,77% 70,08% 90,39% 102,02% 81,71% 52,03% 35,54% 29,64% 29,99% 30,16% 38,84% 37,10% 29,81% 27,56% 26,34% 21,31%
RANGO DE TOLERANCIA 79,73% 85,81% 85,64% 85,64% 72,62% 71,58% 62,55% 58,56% 50,23% 29,92% 9,61% 0,00% 18,29% 47,97% 64,46% 70,36% 70,01% 69,84% 61,16% 62,90% 70,19% 72,44% 73,66% 78,69%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44% 84,44%
RANGO DE TOLERANCIA 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 66,64% 61,88% 58,77% 64,26% 69,21% 79,83% 102,89% 100,51% 106,56% 112,96% 118,82% 125,23% 130,36% 107,29% 92,46% 88,25% 90,99% 94,29% 96,67% 89,53% 86,23% 82,02% 71,22% 66,83%
RANGO DE TOLERANCIA 33,36% 38,12% 41,23% 35,74% 30,79% 20,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,54% 11,75% 9,01% 5,71% 3,33% 10,47% 13,77% 17,98% 28,78% 33,17%
APIAY - USME FACTOR DE USO 115,4% 115,5% 115,5% 115,5% 115,7% 116,0% 116,9% 116,8% 116,9% 119,5% 119,6% 119,9% 120,4% 119,4% 116,6% 116,5% 116,5% 116,6% 116,7% 116,3% 116,2% 116,3% 115,6% 118,7%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39% 73,39%
RANGO DE TOLERANCIA 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61% 26,61%
GBS FACTOR DE USO 13,74% 13,82% 13,77% 13,74% 14,29% 15,67% 16,25% 16,14% 16,52% 17,41% 18,40% 18,98% 18,90% 19,28% 17,49% 16,75% 16,22% 15,78% 15,75% 15,92% 15,97% 15,26% 14,62% 13,93%
RANGO DE TOLERANCIA 86,26% 86,18% 86,23% 86,26% 85,71% 84,33% 83,75% 83,86% 83,48% 82,59% 81,60% 81,02% 81,10% 80,72% 82,51% 83,25% 83,78% 84,22% 84,25% 84,08% 84,03% 84,74% 85,38% 86,07%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 55,85% 61,98% 62,23% 62,28% 64,96% 75,32% 79,60% 82,11% 89,71% 91,69% 113,85% 125,24% 121,54% 113,42% 99,88% 90,33% 89,90% 83,71% 85,86% 77,39% 74,57% 72,57% 63,99% 63,20%
RANGO DE TOLERANCIA 44,15% 38,02% 37,77% 37,72% 35,04% 24,68% 20,40% 17,89% 10,29% 8,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 9,67% 10,10% 16,29% 14,14% 22,61% 25,43% 27,43% 36,01% 36,80%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 40,06% 45,25% 45,47% 45,51% 47,62% 55,84% 58,88% 60,73% 67,39% 69,00% 86,06% 95,13% 92,65% 86,78% 76,53% 68,45% 67,91% 62,46% 64,36% 57,71% 55,54% 54,16% 47,09% 46,80%
RANGO DE TOLERANCIA 59,94% 54,75% 54,53% 54,49% 52,38% 44,16% 41,12% 39,27% 32,61% 31,00% 13,94% 4,87% 7,35% 13,22% 23,47% 31,55% 32,09% 37,54% 35,64% 42,29% 44,46% 45,84% 52,91% 53,20%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 9,25% 8,74% 8,95% 9,00% 11,10% 12,21% 15,24% 17,09% 18,05% 19,65% 31,01% 34,37% 31,89% 26,02% 15,78% 14,82% 14,27% 14,54% 16,43% 15,49% 13,32% 11,94% 10,58% 10,37%
RANGO DE TOLERANCIA 90,75% 91,26% 91,05% 91,00% 88,90% 87,79% 84,76% 82,91% 81,95% 80,35% 68,99% 65,63% 68,11% 73,98% 84,22% 85,18% 85,73% 85,46% 83,57% 84,51% 86,68% 88,06% 89,42% 89,63%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68% 64,68%
RANGO DE TOLERANCIA 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32% 35,32%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 40,92% 39,81% 40,92% 44,30% 42,18% 49,36% 73,13% 82,07% 97,96% 99,18% 105,03% 113,12% 111,96% 106,23% 103,82% 98,06% 94,48% 90,99% 84,31% 78,65% 60,62% 43,51% 40,00% 40,07%
RANGO DE TOLERANCIA 59,08% 60,19% 59,08% 55,70% 57,82% 50,64% 26,87% 17,93% 2,04% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% 5,52% 9,01% 15,69% 21,35% 39,38% 56,49% 60,00% 59,93%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,08% 88,08% 88,08% 88,08% 88,00% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10% 88,10%
RANGO DE TOLERANCIA 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,92% 11,92% 11,92% 11,92% 12,00% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 46,98% 46,25% 46,65% 46,70% 49,48% 50,26% 52,88% 54,37% 55,51% 58,01% 71,80% 74,55% 71,95% 67,36% 54,20% 53,11% 52,27% 52,55% 54,50% 53,18% 50,59% 49,65% 48,41% 48,39%
RANGO DE TOLERANCIA 53,02% 53,75% 53,35% 53,30% 50,52% 49,74% 47,12% 45,63% 44,49% 41,99% 28,20% 25,45% 28,05% 32,64% 45,80% 46,89% 47,73% 47,45% 45,50% 46,82% 49,41% 50,35% 51,59% 51,61%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,41% 41,38% 41,78% 41,81% 43,02% 43,35% 44,59% 45,55% 45,45% 45,52% 55,91% 56,98% 56,98% 56,32% 45,80% 45,12% 44,58% 45,09% 46,08% 44,49% 42,84% 42,46% 41,81% 42,19%
RANGO DE TOLERANCIA 58,59% 58,62% 58,22% 58,19% 56,98% 56,65% 55,41% 54,45% 54,55% 54,48% 44,09% 43,02% 43,02% 43,68% 54,20% 54,88% 55,42% 54,91% 53,92% 55,51% 57,16% 57,54% 58,19% 57,81%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 35,50% 35,38% 35,37% 35,38% 35,65% 35,98% 36,24% 36,23% 36,63% 37,12% 46,02% 46,28% 45,82% 45,36% 36,53% 36,77% 36,44% 36,19% 36,18% 36,61% 36,44% 36,16% 35,88% 36,46%
RANGO DE TOLERANCIA 64,50% 64,62% 64,63% 64,62% 64,35% 64,02% 63,76% 63,77% 63,37% 62,88% 53,98% 53,72% 54,18% 54,64% 63,47% 63,23% 63,56% 63,81% 63,82% 63,39% 63,56% 63,84% 64,12% 63,54%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 31,9% 32,6%
RANGO DE TOLERANCIA 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 67,96% 60,01% 60,01% 60,03% 60,03% 67,96% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 68,00% 68,03% 68,08% 67,40%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 73,57% 72,46% 71,80% 72,02% 76,66% 84,17% 110,68% 129,90% 132,99% 131,67% 170,11% 200,37% 183,80% 125,48% 100,96% 97,20% 99,41% 102,51% 114,66% 113,11% 102,95% 89,47% 79,53% 76,00%
RANGO DE TOLERANCIA 26,43% 27,54% 28,20% 27,98% 23,34% 15,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 20,47% 24,00%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 20,27% 14,19% 14,36% 14,36% 27,38% 28,42% 37,45% 41,44% 49,77% 70,08% 90,39% 102,02% 81,71% 52,03% 35,54% 29,64% 29,99% 30,16% 38,84% 37,10% 29,81% 27,56% 26,34% 21,31%
RANGO DE TOLERANCIA 79,73% 85,81% 85,64% 85,64% 72,62% 71,58% 62,55% 58,56% 50,23% 29,92% 9,61% 0,00% 18,29% 47,97% 64,46% 70,36% 70,01% 69,84% 61,16% 62,90% 70,19% 72,44% 73,66% 78,69%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38% 87,38%
RANGO DE TOLERANCIA 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 69,76% 63,53% 59,87% 66,64% 72,68% 85,32% 114,06% 111,13% 118,46% 123,58% 130,72% 138,60% 145,19% 116,81% 101,25% 95,94% 99,42% 103,26% 106,37% 97,77% 93,56% 88,25% 74,88% 69,76%
RANGO DE TOLERANCIA 30,24% 36,47% 40,13% 33,36% 27,32% 14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06% 0,58% 0,00% 0,00% 2,23% 6,44% 11,75% 25,12% 30,24%
APIAY - USME FACTOR DE USO 115,3% 115,5% 115,5% 115,5% 115,7% 115,9% 116,9% 116,8% 117,0% 119,5% 119,7% 120,0% 121,0% 119,4% 116,6% 116,4% 116,4% 116,6% 116,7% 116,3% 116,2% 116,3% 115,6% 118,6%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36% 88,36%
RANGO DE TOLERANCIA 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64%
GBS FACTOR DE USO 13,74% 13,82% 13,77% 13,74% 14,29% 15,67% 16,25% 16,14% 16,52% 17,41% 18,40% 18,98% 18,90% 19,28% 17,49% 16,75% 16,22% 15,78% 15,75% 15,92% 15,97% 15,26% 14,62% 13,93%
RANGO DE TOLERANCIA 86,26% 86,18% 86,23% 86,26% 85,71% 84,33% 83,75% 83,86% 83,48% 82,59% 81,60% 81,02% 81,10% 80,72% 82,51% 83,25% 83,78% 84,22% 84,25% 84,08% 84,03% 84,74% 85,38% 86,07%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 67,65% 67,02% 67,28% 67,31% 69,93% 82,90% 94,17% 96,55% 97,40% 99,31% 121,16% 132,59% 128,89% 127,02% 107,74% 88,76% 88,29% 82,05% 84,00% 82,26% 79,64% 77,74% 75,93% 67,56%
RANGO DE TOLERANCIA 32,35% 32,98% 32,72% 32,69% 30,07% 17,10% 5,83% 3,45% 2,60% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,24% 11,71% 17,95% 16,00% 17,74% 20,36% 22,26% 24,07% 32,44%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 50,02% 49,49% 49,73% 49,75% 51,80% 62,23% 71,16% 72,91% 73,87% 75,42% 92,18% 101,29% 98,81% 98,26% 83,15% 67,11% 66,53% 61,04% 62,80% 61,83% 59,82% 58,53% 57,18% 50,58%
RANGO DE TOLERANCIA 49,98% 50,51% 50,27% 50,25% 48,20% 37,77% 28,84% 27,09% 26,13% 24,58% 7,82% 0,00% 1,19% 1,74% 16,85% 32,89% 33,47% 38,96% 37,20% 38,17% 40,18% 41,47% 42,82% 49,42%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 11,83% 11,30% 11,54% 11,56% 13,61% 14,62% 17,69% 19,44% 20,39% 21,94% 32,85% 36,10% 33,62% 33,08% 18,00% 17,21% 16,63% 16,99% 18,75% 17,78% 15,77% 14,48% 13,15% 12,44%
RANGO DE TOLERANCIA 88,17% 88,70% 88,46% 88,44% 86,39% 85,38% 82,31% 80,56% 79,61% 78,06% 67,15% 63,90% 66,38% 66,92% 82,00% 82,79% 83,37% 83,01% 81,25% 82,22% 84,23% 85,52% 86,85% 87,56%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30% 62,30%
RANGO DE TOLERANCIA 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70% 37,70%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 60,09% 58,43% 60,09% 65,05% 61,81% 72,13% 107,10% 120,38% 143,75% 145,49% 153,94% 165,70% 164,13% 155,72% 152,34% 143,95% 138,70% 133,64% 123,63% 115,42% 88,84% 63,79% 58,75% 58,66%
RANGO DE TOLERANCIA 39,91% 41,57% 39,91% 34,95% 38,19% 27,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,16% 36,21% 41,25% 41,34%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,18% 88,18% 88,18% 88,18% 88,10% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20% 88,20%
RANGO DE TOLERANCIA 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,82% 11,82% 11,82% 11,82% 11,90% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80% 11,80%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,18% 46,47% 46,87% 46,92% 49,67% 50,34% 52,95% 54,21% 55,34% 57,79% 71,66% 74,28% 71,59% 67,04% 53,83% 52,98% 52,13% 52,53% 54,36% 52,91% 50,57% 49,72% 48,40% 48,11%
RANGO DE TOLERANCIA 52,82% 53,53% 53,13% 53,08% 50,33% 49,66% 47,05% 45,79% 44,66% 42,21% 28,34% 25,72% 28,41% 32,96% 46,17% 47,02% 47,87% 47,47% 45,64% 47,09% 49,43% 50,28% 51,60% 51,89%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,55% 41,51% 41,91% 41,95% 43,16% 43,37% 44,62% 45,35% 45,25% 45,32% 55,78% 56,74% 56,63% 55,96% 45,38% 44,94% 44,39% 45,02% 45,90% 44,19% 42,76% 42,51% 41,86% 42,10%
RANGO DE TOLERANCIA 58,45% 58,49% 58,09% 58,05% 56,84% 56,63% 55,38% 54,65% 54,75% 54,68% 44,22% 43,26% 43,37% 44,04% 54,62% 55,06% 55,61% 54,98% 54,10% 55,81% 57,24% 57,49% 58,14% 57,90%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 36,62% 36,50% 36,48% 36,50% 36,77% 37,10% 37,36% 37,35% 37,74% 38,24% 47,43% 47,69% 47,23% 46,76% 37,66% 37,91% 37,58% 37,33% 37,31% 37,74% 37,58% 37,28% 36,96% 37,58%
RANGO DE TOLERANCIA 63,38% 63,50% 63,52% 63,50% 63,23% 62,90% 62,64% 62,65% 62,26% 61,76% 52,57% 52,31% 52,77% 53,24% 62,34% 62,09% 62,42% 62,67% 62,69% 62,26% 62,42% 62,72% 63,04% 62,42%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 41,5% 41,5% 41,4% 41,4% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,1% 33,8%
RANGO DE TOLERANCIA 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 58,54% 58,54% 58,55% 58,55% 66,77% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,81% 66,82% 66,87% 66,16%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 69,59% 68,48% 67,82% 68,04% 72,68% 80,41% 107,37% 127,03% 130,12% 128,80% 167,68% 198,61% 181,82% 122,17% 97,43% 93,67% 95,88% 99,19% 111,56% 110,02% 99,63% 85,94% 77,10% 68,48%
RANGO DE TOLERANCIA 30,41% 31,52% 32,18% 31,96% 27,32% 19,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,57% 6,33% 4,12% 0,81% 0,00% 0,00% 0,37% 14,06% 22,90% 31,52%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 21,52% 15,62% 15,80% 15,80% 28,47% 29,51% 38,36% 42,35% 50,51% 70,30% 90,78% 102,24% 82,28% 53,12% 36,45% 30,72% 31,07% 31,24% 39,75% 38,01% 30,90% 28,64% 26,90% 20,66%
RANGO DE TOLERANCIA 78,48% 84,38% 84,20% 84,20% 71,53% 70,49% 61,64% 57,65% 49,49% 29,70% 9,22% 0,00% 17,72% 46,88% 63,55% 69,28% 68,93% 68,76% 60,25% 61,99% 69,10% 71,36% 73,10% 79,34%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11%
RANGO DE TOLERANCIA 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 69,76% 63,53% 59,87% 66,64% 72,68% 85,32% 114,06% 111,13% 118,46% 123,58% 130,72% 138,60% 145,19% 116,81% 101,25% 95,94% 99,42% 103,26% 106,37% 97,77% 93,56% 88,25% 74,88% 69,76%
RANGO DE TOLERANCIA 30,24% 36,47% 40,13% 33,36% 27,32% 14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06% 0,58% 0,00% 0,00% 2,23% 6,44% 11,75% 25,12% 30,24%
APIAY - USME FACTOR DE USO 111,3% 111,4% 111,4% 111,4% 111,7% 111,9% 112,9% 112,8% 112,9% 115,5% 115,6% 115,8% 116,3% 115,4% 112,5% 112,4% 112,4% 112,5% 112,7% 112,3% 112,2% 112,3% 111,6% 112,5%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46% 88,46%
RANGO DE TOLERANCIA 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54% 11,54%
GBS FACTOR DE USO 11,81% 11,84% 11,81% 11,78% 12,17% 13,44% 13,82% 13,74% 14,13% 14,73% 15,45% 15,95% 15,92% 15,78% 14,98% 14,40% 13,85% 13,52% 13,52% 13,66% 13,57% 13,22% 12,94% 11,75%
RANGO DE TOLERANCIA 88,19% 88,16% 88,19% 88,22% 87,83% 86,56% 86,18% 86,26% 85,87% 85,27% 84,55% 84,05% 84,08% 84,22% 85,02% 85,60% 86,15% 86,48% 86,48% 86,34% 86,43% 86,78% 87,06% 88,25%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 66,78% 66,18% 66,42% 66,47% 69,07% 82,28% 93,68% 96,11% 96,97% 99,14% 121,12% 132,68% 129,03% 120,80% 107,55% 88,20% 87,75% 81,34% 83,36% 81,67% 73,92% 72,09% 70,22% 62,31%
RANGO DE TOLERANCIA 33,22% 33,82% 33,58% 33,53% 30,93% 17,72% 6,32% 3,89% 3,03% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,80% 12,25% 18,66% 16,64% 18,33% 26,08% 27,91% 29,78% 37,69%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 49,49% 49,00% 49,21% 49,26% 51,29% 61,92% 70,96% 72,76% 73,72% 75,49% 92,35% 101,56% 99,12% 93,22% 83,20% 66,85% 66,28% 60,66% 62,47% 61,55% 55,21% 53,97% 52,58% 46,31%
RANGO DE TOLERANCIA 50,51% 51,00% 50,79% 50,74% 48,71% 38,08% 29,04% 27,24% 26,28% 24,51% 7,65% 0,00% 0,88% 6,78% 16,80% 33,15% 33,72% 39,34% 37,53% 38,45% 44,79% 46,03% 47,42% 53,69%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 11,73% 11,24% 11,45% 11,49% 13,53% 14,55% 17,62% 19,42% 20,38% 22,15% 33,04% 36,29% 33,85% 27,94% 17,92% 17,15% 16,58% 16,93% 18,73% 17,81% 15,75% 14,51% 13,12% 12,87%
RANGO DE TOLERANCIA 88,27% 88,76% 88,55% 88,51% 86,47% 85,45% 82,38% 80,58% 79,62% 77,85% 66,96% 63,71% 66,15% 72,06% 82,08% 82,85% 83,42% 83,07% 81,27% 82,19% 84,25% 85,49% 86,88% 87,13%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42% 55,42%
RANGO DE TOLERANCIA 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 60,15% 58,55% 60,19% 65,17% 61,92% 72,23% 107,23% 120,52% 143,93% 145,99% 154,41% 166,15% 164,60% 156,28% 152,50% 144,10% 138,87% 133,75% 123,80% 115,56% 88,96% 63,89% 58,75% 58,72%
RANGO DE TOLERANCIA 39,85% 41,45% 39,81% 34,83% 38,08% 27,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,04% 36,11% 41,25% 41,28%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,64% 86,64% 86,64% 86,64% 86,56% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66% 86,66%
RANGO DE TOLERANCIA 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,36% 13,36% 13,36% 13,36% 13,44% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34% 13,34%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,32% 46,58% 46,99% 47,03% 49,78% 50,45% 53,10% 54,41% 55,56% 58,03% 71,95% 74,54% 71,93% 67,25% 53,97% 53,12% 52,30% 52,69% 54,56% 53,18% 50,79% 49,96% 48,69% 48,84%
RANGO DE TOLERANCIA 52,68% 53,42% 53,01% 52,97% 50,22% 49,55% 46,90% 45,59% 44,44% 41,97% 28,05% 25,46% 28,07% 32,75% 46,03% 46,88% 47,70% 47,31% 45,44% 46,82% 49,21% 50,04% 51,31% 51,16%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,74% 41,71% 42,10% 42,14% 43,35% 43,57% 44,81% 45,56% 45,44% 45,52% 55,98% 56,95% 56,85% 56,17% 45,57% 45,13% 44,58% 45,21% 46,09% 44,38% 42,95% 42,70% 42,07% 42,64%
RANGO DE TOLERANCIA 58,26% 58,29% 57,90% 57,86% 56,65% 56,43% 55,19% 54,44% 54,56% 54,48% 44,02% 43,05% 43,15% 43,83% 54,43% 54,87% 55,42% 54,79% 53,91% 55,62% 57,05% 57,30% 57,93% 57,36%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 37,04% 36,91% 36,91% 36,91% 37,14% 37,47% 37,77% 37,79% 38,20% 38,65% 47,96% 48,18% 47,82% 47,28% 38,04% 38,32% 38,02% 37,75% 37,77% 38,27% 38,07% 37,79% 37,51% 38,45%
RANGO DE TOLERANCIA 62,96% 63,09% 63,09% 63,09% 62,86% 62,53% 62,23% 62,21% 61,80% 61,35% 52,04% 51,82% 52,18% 52,72% 61,96% 61,68% 61,98% 62,25% 62,23% 61,73% 61,93% 62,21% 62,49% 61,55%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 42,1% 42,1% 42,1% 42,1% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,7% 33,6% 34,6%
RANGO DE TOLERANCIA 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 57,91% 57,91% 57,93% 57,93% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,28% 66,30% 66,31% 66,36% 65,43%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 69,81% 68,71% 68,04% 68,26% 72,90% 80,64% 107,59% 127,25% 130,34% 129,02% 167,90% 198,83% 182,04% 122,39% 97,65% 93,89% 96,10% 99,41% 111,79% 110,24% 99,86% 86,16% 77,32% 70,03%
RANGO DE TOLERANCIA 30,19% 31,29% 31,96% 31,74% 27,10% 19,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 6,11% 3,90% 0,59% 0,00% 0,00% 0,14% 13,84% 22,68% 29,97%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 21,87% 15,80% 15,97% 15,97% 28,99% 30,03% 39,06% 43,05% 51,38% 71,69% 92,52% 104,15% 83,84% 54,16% 37,15% 31,24% 31,59% 31,76% 40,44% 38,71% 31,42% 29,16% 27,43% 21,00%
RANGO DE TOLERANCIA 78,13% 84,20% 84,03% 84,03% 71,01% 69,97% 60,94% 56,95% 48,62% 28,31% 7,48% 0,00% 16,16% 45,84% 62,85% 68,76% 68,41% 68,24% 59,56% 61,29% 68,58% 70,84% 72,57% 79,00%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75% 87,75%
RANGO DE TOLERANCIA 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 69,76% 63,71% 59,87% 66,64% 72,68% 85,50% 114,43% 111,50% 118,82% 123,95% 131,09% 138,96% 145,55% 116,99% 101,43% 96,12% 99,60% 103,63% 106,56% 97,95% 93,74% 88,43% 75,06% 69,57%
RANGO DE TOLERANCIA 30,24% 36,29% 40,13% 33,36% 27,32% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88% 0,40% 0,00% 0,00% 2,05% 6,26% 11,57% 24,94% 30,43%
APIAY - USME FACTOR DE USO 115,3% 115,5% 115,5% 115,5% 115,7% 115,9% 116,9% 116,8% 116,9% 119,5% 119,6% 119,9% 120,3% 119,4% 116,6% 116,4% 116,4% 116,6% 116,7% 116,3% 116,2% 116,3% 115,6% 119,2%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91% 86,91%
RANGO DE TOLERANCIA 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09% 13,09%
GBS FACTOR DE USO 14,95% 15,17% 15,12% 15,09% 15,56% 16,80% 17,19% 17,10% 17,46% 19,94% 20,80% 21,27% 21,16% 22,07% 18,23% 17,90% 17,16% 16,83% 16,80% 16,99% 16,88% 16,58% 16,03% 15,23%
RANGO DE TOLERANCIA 85,05% 84,83% 84,88% 84,91% 84,44% 83,20% 82,81% 82,90% 82,54% 80,06% 79,20% 78,73% 78,84% 77,93% 81,77% 82,10% 82,84% 83,17% 83,20% 83,01% 83,12% 83,42% 83,97% 84,77%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 69,16% 69,78% 70,02% 70,08% 72,51% 74,37% 86,18% 88,63% 90,50% 92,48% 115,94% 129,13% 125,57% 117,63% 104,58% 96,13% 95,67% 87,61% 89,47% 86,71% 78,97% 77,15% 74,12% 65,43%
RANGO DE TOLERANCIA 30,84% 30,22% 29,98% 29,92% 27,49% 25,63% 13,82% 11,37% 9,50% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,87% 4,33% 12,39% 10,53% 13,29% 21,03% 22,85% 25,88% 34,57%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 51,28% 51,81% 52,03% 52,08% 53,97% 55,02% 64,40% 66,21% 68,03% 69,63% 87,75% 98,34% 95,97% 90,32% 80,47% 73,32% 72,75% 65,73% 67,41% 65,58% 59,25% 58,02% 55,64% 48,76%
RANGO DE TOLERANCIA 48,72% 48,19% 47,97% 47,92% 46,03% 44,98% 35,60% 33,79% 31,97% 30,37% 12,25% 1,66% 4,03% 9,68% 19,53% 26,68% 27,25% 34,27% 32,59% 34,42% 40,75% 41,98% 44,36% 51,24%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 7,56% 7,13% 7,35% 7,40% 9,29% 10,34% 13,28% 15,09% 15,95% 17,55% 28,27% 31,46% 29,09% 23,43% 13,58% 12,88% 12,31% 12,69% 14,36% 13,50% 11,44% 10,21% 8,80% 8,41%
RANGO DE TOLERANCIA 92,44% 92,87% 92,65% 92,60% 90,71% 89,66% 86,72% 84,91% 84,05% 82,45% 71,73% 68,54% 70,91% 76,57% 86,42% 87,12% 87,69% 87,31% 85,64% 86,50% 88,56% 89,79% 91,20% 91,59%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12% 52,12%
RANGO DE TOLERANCIA 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88% 47,88%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 60,14% 58,51% 60,16% 65,14% 61,89% 72,22% 107,19% 120,48% 143,83% 145,93% 154,33% 166,08% 164,52% 156,18% 152,42% 144,02% 138,78% 133,72% 123,70% 115,51% 88,91% 63,86% 58,72% 58,59%
RANGO DE TOLERANCIA 39,86% 41,49% 39,84% 34,86% 38,11% 27,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,09% 36,14% 41,28% 41,41%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,29% 85,29% 85,29% 85,29% 85,21% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31% 85,31%
RANGO DE TOLERANCIA 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,71% 14,71% 14,71% 14,71% 14,79% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 46,94% 46,31% 46,72% 46,77% 49,31% 49,99% 52,49% 53,82% 54,85% 57,04% 70,73% 73,22% 70,78% 66,39% 53,35% 52,62% 51,82% 52,20% 53,95% 52,60% 50,29% 49,50% 48,20% 48,15%
RANGO DE TOLERANCIA 53,06% 53,69% 53,28% 53,23% 50,69% 50,01% 47,51% 46,18% 45,15% 42,96% 29,27% 26,78% 29,22% 33,61% 46,65% 47,38% 48,18% 47,80% 46,05% 47,40% 49,71% 50,50% 51,80% 51,85%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,55% 41,53% 41,93% 41,98% 43,18% 43,41% 44,59% 45,35% 45,22% 45,32% 55,75% 56,72% 56,58% 55,90% 45,35% 44,92% 44,39% 45,02% 45,87% 44,19% 42,74% 42,53% 41,88% 42,15%
RANGO DE TOLERANCIA 58,45% 58,47% 58,07% 58,02% 56,82% 56,59% 55,41% 54,65% 54,78% 54,68% 44,25% 43,28% 43,42% 44,10% 54,65% 55,08% 55,61% 54,98% 54,13% 55,81% 57,26% 57,47% 58,12% 57,85%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 36,76% 36,65% 36,63% 36,65% 36,86% 37,21% 37,49% 37,53% 37,93% 38,39% 47,63% 47,86% 47,48% 46,96% 37,76% 38,06% 37,74% 37,49% 37,49% 38,01% 37,79% 37,53% 37,23% 37,94%
RANGO DE TOLERANCIA 63,24% 63,35% 63,37% 63,35% 63,14% 62,79% 62,51% 62,47% 62,07% 61,61% 52,37% 52,14% 52,52% 53,04% 62,24% 61,94% 62,26% 62,51% 62,51% 61,99% 62,21% 62,47% 62,77% 62,06%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,4% 33,5% 33,4% 33,5% 33,4% 33,5% 33,4% 33,5% 33,4% 33,5% 41,7% 41,8% 41,7% 41,7% 33,4% 33,5% 33,4% 33,5% 33,4% 33,5% 33,4% 33,4% 33,4% 34,1%
RANGO DE TOLERANCIA 66,56% 66,54% 66,56% 66,54% 66,56% 66,54% 66,56% 66,54% 66,56% 66,54% 58,25% 58,24% 58,27% 58,25% 66,56% 66,54% 66,56% 66,54% 66,56% 66,54% 66,58% 66,58% 66,64% 65,94%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 74,89% 73,79% 73,12% 73,35% 77,98% 85,72% 112,23% 131,89% 134,76% 133,44% 171,87% 202,58% 185,35% 127,03% 102,29% 98,53% 100,74% 104,05% 116,42% 114,88% 103,83% 90,58% 80,41% 74,23%
RANGO DE TOLERANCIA 25,11% 26,21% 26,88% 26,65% 22,02% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,42% 19,59% 25,77%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 19,79% 14,75% 14,93% 14,93% 25,86% 26,90% 34,89% 38,88% 46,17% 63,36% 82,10% 92,69% 74,47% 47,91% 32,98% 28,12% 28,47% 28,64% 36,28% 34,54% 28,29% 26,04% 24,30% 18,92%
RANGO DE TOLERANCIA 80,21% 85,25% 85,07% 85,07% 74,14% 73,10% 65,11% 61,12% 53,83% 36,64% 17,90% 7,31% 25,53% 52,09% 67,02% 71,88% 71,53% 71,36% 63,72% 65,46% 71,71% 73,96% 75,70% 81,08%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63% 88,63%
RANGO DE TOLERANCIA 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 71,40% 65,00% 61,15% 68,11% 74,33% 87,70% 116,99% 114,06% 121,57% 126,51% 133,84% 142,07% 148,67% 119,37% 103,81% 98,32% 101,80% 106,19% 108,94% 100,15% 95,75% 90,44% 76,71% 72,14%
RANGO DE TOLERANCIA 28,60% 35,00% 38,85% 31,89% 25,67% 12,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,25% 9,56% 23,29% 27,86%
APIAY - USME FACTOR DE USO 115,4% 115,6% 115,6% 115,6% 115,8% 116,1% 117,0% 116,9% 117,0% 119,6% 119,7% 120,0% 120,5% 119,5% 116,7% 116,5% 116,5% 116,7% 116,8% 116,4% 116,3% 116,4% 115,7% 117,6%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56% 85,56%
RANGO DE TOLERANCIA 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44%
GBS FACTOR DE USO 15,09% 15,34% 15,28% 15,26% 15,70% 16,99% 17,49% 17,41% 17,79% 20,17% 21,19% 21,65% 21,65% 22,45% 18,65% 18,07% 17,46% 17,10% 17,05% 17,19% 17,10% 16,66% 16,28% 15,53%
RANGO DE TOLERANCIA 84,91% 84,66% 84,72% 84,74% 84,30% 83,01% 82,51% 82,59% 82,21% 79,83% 78,81% 78,35% 78,35% 77,55% 81,35% 81,93% 82,54% 82,90% 82,95% 82,81% 82,90% 83,34% 83,72% 84,47%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 65,09% 64,45% 64,69% 64,77% 67,48% 80,83% 91,54% 94,27% 95,14% 97,62% 118,98% 130,01% 126,22% 118,04% 104,54% 85,46% 85,10% 79,27% 81,41% 79,89% 71,75% 69,83% 67,92% 60,19%
RANGO DE TOLERANCIA 34,91% 35,55% 35,31% 35,23% 32,52% 19,17% 8,46% 5,73% 4,86% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,54% 14,90% 20,73% 18,59% 20,11% 28,25% 30,17% 32,08% 39,81%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 47,84% 47,32% 47,53% 47,60% 49,73% 60,47% 68,94% 70,99% 71,96% 73,99% 90,36% 99,12% 96,57% 90,68% 80,44% 64,32% 63,83% 58,70% 60,61% 59,83% 53,21% 51,86% 50,41% 44,30%
RANGO DE TOLERANCIA 52,16% 52,68% 52,47% 52,40% 50,27% 39,53% 31,06% 29,01% 28,04% 26,01% 9,64% 0,88% 3,43% 9,32% 19,56% 35,68% 36,17% 41,30% 39,39% 40,17% 46,79% 48,14% 49,59% 55,70%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 10,49% 9,97% 10,18% 10,25% 12,39% 13,50% 16,58% 18,62% 19,59% 21,63% 32,61% 35,99% 33,43% 27,54% 17,31% 16,20% 15,71% 15,96% 17,87% 17,09% 14,75% 13,40% 11,95% 11,21%
RANGO DE TOLERANCIA 89,51% 90,03% 89,82% 89,75% 87,61% 86,50% 83,42% 81,38% 80,41% 78,37% 67,39% 64,01% 66,57% 72,46% 82,69% 83,80% 84,29% 84,04% 82,13% 82,91% 85,25% 86,60% 88,05% 88,79%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82% 52,82%
RANGO DE TOLERANCIA 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18% 47,18%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 59,92% 58,35% 60,00% 64,96% 61,73% 71,96% 106,83% 120,07% 143,34% 145,57% 153,99% 165,67% 164,01% 155,89% 151,92% 143,44% 138,32% 133,26% 123,30% 115,12% 88,64% 63,65% 58,54% 58,38%
RANGO DE TOLERANCIA 40,08% 41,65% 40,00% 35,04% 38,27% 28,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,36% 36,35% 41,46% 41,62%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,34% 85,34% 85,34% 85,34% 85,26% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36% 85,36%
RANGO DE TOLERANCIA 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,74% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,71% 46,90% 47,30% 47,36% 50,29% 51,13% 53,82% 55,48% 56,69% 59,45% 73,49% 76,33% 73,67% 68,76% 55,33% 54,07% 53,29% 53,49% 55,58% 54,39% 51,56% 50,62% 49,27% 48,77%
RANGO DE TOLERANCIA 52,29% 53,10% 52,70% 52,64% 49,71% 48,87% 46,18% 44,52% 43,31% 40,55% 26,51% 23,67% 26,33% 31,24% 44,67% 45,93% 46,71% 46,51% 44,42% 45,61% 48,44% 49,38% 50,73% 51,23%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,96% 41,95% 42,33% 42,39% 43,59% 44,00% 45,20% 46,29% 46,18% 46,28% 56,70% 57,85% 57,86% 57,18% 46,59% 45,83% 45,30% 45,76% 46,78% 45,28% 43,49% 43,11% 42,43% 42,44%
RANGO DE TOLERANCIA 58,04% 58,05% 57,67% 57,61% 56,41% 56,00% 54,80% 53,71% 53,82% 53,72% 43,30% 42,15% 42,14% 42,82% 53,41% 54,17% 54,70% 54,24% 53,22% 54,72% 56,51% 56,89% 57,57% 57,56%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 37,18% 37,07% 37,05% 37,07% 37,30% 37,63% 37,91% 37,95% 38,33% 38,81% 48,12% 48,34% 47,95% 47,46% 38,18% 38,46% 38,16% 37,90% 37,90% 38,38% 38,18% 37,93% 37,61% 38,13%
RANGO DE TOLERANCIA 62,82% 62,93% 62,95% 62,93% 62,70% 62,37% 62,09% 62,05% 61,67% 61,19% 51,88% 51,66% 52,05% 52,54% 61,82% 61,54% 61,84% 62,10% 62,10% 61,62% 61,82% 62,07% 62,39% 61,87%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 42,2% 42,3% 42,2% 42,2% 33,8% 33,9% 33,8% 33,9% 33,8% 33,9% 33,8% 33,8% 33,8% 34,3%
RANGO DE TOLERANCIA 66,14% 66,12% 66,14% 66,12% 66,14% 66,12% 66,14% 66,12% 66,14% 66,12% 57,76% 57,74% 57,77% 57,76% 66,15% 66,14% 66,15% 66,14% 66,15% 66,14% 66,17% 66,17% 66,24% 65,72%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 74,89% 73,79% 73,12% 73,35% 77,98% 85,72% 112,23% 131,89% 134,76% 133,44% 171,87% 202,58% 185,35% 127,03% 102,29% 98,53% 100,74% 104,05% 116,42% 114,88% 104,49% 91,24% 81,08% 74,23%
RANGO DE TOLERANCIA 25,11% 26,21% 26,88% 26,65% 22,02% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,76% 18,92% 25,77%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 23,61% 16,66% 16,84% 16,84% 31,59% 32,63% 42,53% 46,52% 55,72% 78,63% 101,20% 113,69% 91,65% 59,36% 40,62% 33,85% 34,20% 34,37% 43,92% 42,18% 34,02% 31,76% 30,03% 22,74%
RANGO DE TOLERANCIA 76,39% 83,34% 83,16% 83,16% 68,41% 67,37% 57,47% 53,48% 44,28% 21,37% 0,00% 0,00% 8,35% 40,64% 59,38% 66,15% 65,80% 65,63% 56,08% 57,82% 65,98% 68,24% 69,97% 77,26%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71% 84,71%
RANGO DE TOLERANCIA 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29% 15,29%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 69,76% 63,53% 59,87% 66,64% 72,68% 85,32% 114,06% 111,13% 118,46% 123,58% 130,72% 138,60% 145,19% 116,81% 101,25% 95,94% 99,42% 103,26% 106,37% 97,77% 93,56% 88,25% 74,88% 69,76%
RANGO DE TOLERANCIA 30,24% 36,47% 40,13% 33,36% 27,32% 14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06% 0,58% 0,00% 0,00% 2,23% 6,44% 11,75% 25,12% 30,24%
APIAY - USME FACTOR DE USO 110,6% 110,7% 110,7% 110,7% 111,0% 111,2% 112,2% 112,1% 112,3% 114,7% 115,0% 115,2% 116,2% 114,6% 111,8% 111,7% 111,7% 111,8% 111,9% 111,6% 111,4% 111,6% 110,8% 111,6%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62% 85,62%
RANGO DE TOLERANCIA 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38%
GBS FACTOR DE USO 14,98% 15,26% 15,23% 15,20% 15,67% 16,80% 17,30% 17,21% 17,55% 20,22% 21,10% 21,46% 21,49% 22,40% 18,32% 17,93% 17,30% 16,97% 16,88% 17,02% 16,94% 16,52% 16,11% 15,81%
RANGO DE TOLERANCIA 85,02% 84,74% 84,77% 84,80% 84,33% 83,20% 82,70% 82,79% 82,45% 79,78% 78,90% 78,54% 78,51% 77,60% 81,68% 82,07% 82,70% 83,03% 83,12% 82,98% 83,06% 83,48% 83,89% 84,19%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 66,59% 66,01% 66,28% 66,33% 68,89% 81,30% 92,01% 94,21% 95,56% 97,71% 119,72% 130,74% 127,15% 118,89% 104,80% 86,80% 86,50% 80,66% 82,80% 81,25% 73,19% 71,20% 69,42% 61,80%
RANGO DE TOLERANCIA 33,41% 33,99% 33,72% 33,67% 31,11% 18,70% 7,99% 5,79% 4,44% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,20% 13,50% 19,34% 17,20% 18,75% 26,81% 28,80% 30,58% 38,20%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 49,11% 48,63% 48,87% 48,91% 50,92% 60,87% 69,34% 70,94% 72,31% 74,07% 90,98% 99,74% 97,36% 91,40% 80,66% 65,45% 65,02% 59,87% 61,79% 60,97% 54,43% 53,02% 51,67% 45,66%
RANGO DE TOLERANCIA 50,89% 51,37% 51,13% 51,09% 49,08% 39,13% 30,66% 29,06% 27,69% 25,93% 9,02% 0,26% 2,64% 8,60% 19,34% 34,55% 34,98% 40,13% 38,21% 39,03% 45,57% 46,98% 48,33% 54,34%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 12,24% 11,77% 12,01% 12,05% 14,06% 15,14% 18,24% 19,85% 21,22% 22,97% 34,53% 37,92% 35,54% 29,58% 18,85% 17,87% 17,43% 17,65% 19,56% 18,75% 16,48% 15,07% 13,72% 13,12%
RANGO DE TOLERANCIA 87,76% 88,23% 87,99% 87,95% 85,94% 84,86% 81,76% 80,15% 78,78% 77,03% 65,47% 62,08% 64,46% 70,42% 81,15% 82,13% 82,57% 82,35% 80,44% 81,25% 83,52% 84,93% 86,28% 86,88%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99% 60,99%
RANGO DE TOLERANCIA 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01% 39,01%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 57,77% 56,25% 57,85% 62,63% 59,50% 69,30% 102,93% 115,70% 138,10% 140,27% 148,37% 159,61% 158,11% 150,15% 146,29% 138,22% 133,32% 128,41% 118,82% 110,91% 85,38% 61,28% 56,46% 56,36%
RANGO DE TOLERANCIA 42,23% 43,75% 42,15% 37,37% 40,50% 30,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,62% 38,72% 43,54% 43,64%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,38% 86,38% 86,38% 86,38% 86,30% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40% 86,40%
RANGO DE TOLERANCIA 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,62% 13,62% 13,62% 13,62% 13,70% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,99% 47,29% 47,71% 47,76% 50,43% 51,26% 53,83% 54,73% 56,57% 58,91% 72,91% 75,62% 73,24% 68,71% 55,36% 54,22% 53,45% 53,63% 55,61% 54,40% 51,73% 50,76% 49,43% 49,02%
RANGO DE TOLERANCIA 52,01% 52,71% 52,29% 52,24% 49,57% 48,74% 46,17% 45,27% 43,43% 41,09% 27,09% 24,38% 26,76% 31,29% 44,64% 45,78% 46,55% 46,37% 44,39% 45,60% 48,27% 49,24% 50,57% 50,98%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 42,50% 42,47% 42,87% 42,92% 44,13% 44,53% 45,74% 46,07% 46,72% 46,80% 57,45% 58,59% 58,63% 57,93% 47,15% 46,37% 45,86% 46,31% 47,34% 45,82% 44,05% 43,65% 42,99% 42,95%
RANGO DE TOLERANCIA 57,50% 57,53% 57,13% 57,08% 55,87% 55,47% 54,26% 53,93% 53,28% 53,20% 42,55% 41,41% 41,37% 42,07% 52,85% 53,63% 54,14% 53,69% 52,66% 54,18% 55,95% 56,35% 57,01% 57,05%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 37,16% 37,02% 37,02% 37,02% 37,27% 37,59% 37,89% 37,90% 38,30% 38,77% 48,15% 48,36% 48,00% 47,48% 38,17% 38,44% 38,15% 37,87% 37,89% 38,35% 38,17% 37,90% 37,61% 38,10%
RANGO DE TOLERANCIA 62,84% 62,98% 62,98% 62,98% 62,73% 62,41% 62,11% 62,10% 61,70% 61,23% 51,85% 51,64% 52,00% 52,52% 61,83% 61,56% 61,85% 62,13% 62,11% 61,65% 61,83% 62,10% 62,39% 61,90%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 42,3% 42,3% 42,3% 42,3% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 34,3%
RANGO DE TOLERANCIA 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 57,73% 57,71% 57,73% 57,73% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,16% 66,18% 66,20% 66,25% 65,75%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 75,55% 74,23% 73,57% 73,79% 78,87% 87,26% 115,98% 137,19% 140,28% 138,74% 180,05% 213,19% 194,41% 131,45% 105,16% 101,18% 103,61% 106,92% 120,40% 118,85% 107,59% 93,23% 83,51% 79,31%
RANGO DE TOLERANCIA 24,45% 25,77% 26,43% 26,21% 21,13% 12,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,77% 16,49% 20,69%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 20,83% 15,27% 15,45% 15,45% 27,43% 28,47% 36,97% 40,96% 48,78% 67,52% 87,31% 98,42% 79,15% 51,03% 35,06% 29,68% 30,03% 30,20% 38,36% 36,63% 29,86% 27,60% 25,86% 19,96%
RANGO DE TOLERANCIA 79,17% 84,73% 84,55% 84,55% 72,57% 71,53% 63,03% 59,04% 51,22% 32,48% 12,69% 1,58% 20,85% 48,97% 64,94% 70,32% 69,97% 69,80% 61,64% 63,37% 70,14% 72,40% 74,14% 80,04%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73% 80,73%
RANGO DE TOLERANCIA 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27% 19,27%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 67,19% 62,43% 59,32% 64,81% 69,76% 80,56% 103,63% 101,25% 107,10% 113,51% 119,37% 125,96% 131,09% 107,84% 93,19% 88,80% 91,54% 95,02% 97,22% 90,26% 86,78% 82,57% 71,77% 68,11%
RANGO DE TOLERANCIA 32,81% 37,57% 40,68% 35,19% 30,24% 19,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,81% 11,20% 8,46% 4,98% 2,78% 9,74% 13,22% 17,43% 28,23% 31,89%
APIAY - USME FACTOR DE USO 108,7% 108,8% 108,8% 108,8% 109,0% 109,3% 110,3% 110,1% 110,3% 112,8% 113,0% 113,2% 113,7% 112,7% 109,9% 109,8% 109,8% 109,9% 110,0% 109,7% 109,5% 109,7% 108,9% 108,1%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65% 86,65%
RANGO DE TOLERANCIA 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35%
GBS FACTOR DE USO 14,12% 14,37% 14,37% 14,29% 14,62% 15,61% 15,94% 15,86% 16,05% 18,62% 19,28% 19,58% 19,55% 20,52% 16,77% 16,33% 15,91% 15,69% 15,64% 15,69% 15,58% 15,39% 14,95% 14,81%
RANGO DE TOLERANCIA 85,88% 85,63% 85,63% 85,71% 85,38% 84,39% 84,06% 84,14% 83,95% 81,38% 80,72% 80,42% 80,45% 79,48% 83,23% 83,67% 84,09% 84,31% 84,36% 84,31% 84,42% 84,61% 85,05% 85,19%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 63,97% 63,35% 63,63% 63,67% 66,28% 79,32% 89,93% 92,26% 93,05% 95,40% 117,15% 127,84% 124,23% 116,43% 102,46% 83,85% 83,48% 77,70% 79,58% 77,93% 70,18% 68,50% 66,71% 59,60%
RANGO DE TOLERANCIA 36,03% 36,65% 36,37% 36,33% 33,72% 20,68% 10,07% 7,74% 6,95% 4,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,15% 16,52% 22,30% 20,42% 22,07% 29,82% 31,50% 33,29% 40,40%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 46,68% 46,18% 46,42% 46,45% 48,51% 58,99% 67,36% 69,07% 69,98% 71,90% 88,60% 97,08% 94,67% 89,10% 78,47% 62,75% 62,25% 57,16% 58,85% 57,96% 51,67% 50,52% 49,17% 43,37%
RANGO DE TOLERANCIA 53,32% 53,82% 53,58% 53,55% 51,49% 41,01% 32,64% 30,93% 30,02% 28,10% 11,40% 2,92% 5,33% 10,90% 21,53% 37,25% 37,75% 42,84% 41,15% 42,04% 48,33% 49,48% 50,83% 56,63%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 8,37% 7,87% 8,12% 8,15% 10,20% 11,15% 14,11% 15,82% 16,73% 18,64% 29,93% 32,98% 30,58% 25,01% 14,42% 13,60% 13,11% 13,43% 15,12% 14,24% 12,22% 11,07% 9,72% 9,24%
RANGO DE TOLERANCIA 91,63% 92,13% 91,88% 91,85% 89,80% 88,85% 85,89% 84,18% 83,27% 81,36% 70,07% 67,02% 69,42% 74,99% 85,58% 86,40% 86,89% 86,57% 84,88% 85,76% 87,78% 88,93% 90,28% 90,76%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69% 57,69%
RANGO DE TOLERANCIA 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31% 42,31%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 59,46% 57,89% 59,53% 64,44% 61,23% 71,40% 106,02% 119,15% 142,21% 144,46% 152,80% 164,39% 162,86% 154,67% 150,68% 142,34% 137,25% 132,23% 122,30% 114,21% 87,93% 63,16% 58,10% 57,97%
RANGO DE TOLERANCIA 40,54% 42,11% 40,47% 35,56% 38,77% 28,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,07% 36,84% 41,90% 42,03%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 86,92% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02% 87,02%
RANGO DE TOLERANCIA 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,08% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,24% 46,48% 46,89% 46,94% 49,74% 50,41% 53,04% 54,35% 55,51% 58,05% 72,06% 74,64% 71,97% 67,25% 53,90% 53,02% 52,26% 52,61% 54,48% 53,11% 50,70% 49,91% 48,58% 48,45%
RANGO DE TOLERANCIA 52,76% 53,52% 53,11% 53,06% 50,26% 49,59% 46,96% 45,65% 44,49% 41,95% 27,94% 25,36% 28,03% 32,75% 46,10% 46,98% 47,74% 47,39% 45,52% 46,89% 49,30% 50,09% 51,42% 51,55%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,63% 41,60% 41,99% 42,04% 43,25% 43,49% 44,70% 45,44% 45,34% 45,43% 55,95% 56,91% 56,78% 56,09% 45,44% 44,99% 44,48% 45,09% 45,96% 44,28% 42,84% 42,61% 41,94% 42,26%
RANGO DE TOLERANCIA 58,37% 58,40% 58,01% 57,96% 56,75% 56,51% 55,30% 54,56% 54,66% 54,57% 44,05% 43,09% 43,22% 43,91% 54,56% 55,01% 55,52% 54,91% 54,04% 55,72% 57,16% 57,39% 58,06% 57,74%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 37,20% 37,07% 37,07% 37,07% 37,32% 37,63% 37,93% 37,95% 38,35% 38,81% 48,21% 48,41% 48,04% 47,53% 38,21% 38,48% 38,20% 37,92% 37,93% 38,40% 38,21% 37,95% 37,65% 38,30%
RANGO DE TOLERANCIA 62,80% 62,93% 62,93% 62,93% 62,68% 62,37% 62,07% 62,05% 61,65% 61,19% 51,79% 51,59% 51,96% 52,47% 61,79% 61,52% 61,80% 62,08% 62,07% 61,60% 61,79% 62,05% 62,35% 61,70%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 42,3% 42,3% 42,3% 42,3% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,9% 33,8% 34,5%
RANGO DE TOLERANCIA 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 57,66% 57,66% 57,68% 57,68% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,11% 66,13% 66,15% 66,20% 65,55%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 73,57% 72,46% 72,02% 72,24% 76,44% 83,29% 107,15% 125,04% 127,69% 126,37% 161,27% 188,89% 173,42% 121,06% 98,31% 94,77% 96,76% 99,86% 110,68% 109,35% 100,08% 88,15% 80,19% 76,44%
RANGO DE TOLERANCIA 26,43% 27,54% 27,98% 27,76% 23,56% 16,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% 5,23% 3,24% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 11,85% 19,81% 23,56%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 22,22% 15,97% 16,14% 16,14% 29,51% 30,55% 39,75% 43,74% 52,25% 73,08% 94,25% 106,06% 85,40% 55,20% 37,84% 31,76% 32,11% 32,29% 41,14% 39,40% 31,94% 29,68% 27,95% 21,35%
RANGO DE TOLERANCIA 77,78% 84,03% 83,86% 83,86% 70,49% 69,45% 60,25% 56,26% 47,75% 26,92% 5,75% 0,00% 14,60% 44,80% 62,16% 68,24% 67,89% 67,71% 58,86% 60,60% 68,06% 70,32% 72,05% 78,65%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41% 86,41%
RANGO DE TOLERANCIA 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 69,76% 63,53% 59,87% 66,64% 72,68% 85,32% 114,06% 111,13% 118,46% 123,58% 130,72% 138,60% 145,19% 116,81% 101,25% 95,94% 99,42% 103,26% 106,37% 97,77% 93,56% 88,25% 74,88% 69,76%
RANGO DE TOLERANCIA 30,24% 36,47% 40,13% 33,36% 27,32% 14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06% 0,58% 0,00% 0,00% 2,23% 6,44% 11,75% 25,12% 30,24%
APIAY - USME FACTOR DE USO 113,6% 113,8% 113,8% 113,8% 114,0% 114,2% 115,2% 115,1% 115,3% 117,8% 118,0% 118,3% 119,3% 117,7% 114,9% 114,7% 114,7% 114,9% 115,0% 114,6% 114,5% 114,6% 113,9% 117,4%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28% 87,28%
RANGO DE TOLERANCIA 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72%
GBS FACTOR DE USO 15,09% 15,39% 15,36% 15,33% 15,72% 16,91% 17,29% 17,21% 17,65% 20,27% 21,13% 21,51% 21,54% 22,45% 18,40% 17,90% 17,32% 17,02% 16,93% 17,07% 17,02% 16,58% 16,19% 15,36%
RANGO DE TOLERANCIA 84,91% 84,61% 84,64% 84,67% 84,28% 83,09% 82,71% 82,79% 82,35% 79,73% 78,87% 78,49% 78,46% 77,55% 81,60% 82,10% 82,68% 82,98% 83,07% 82,93% 82,98% 83,42% 83,81% 84,64%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 63,83% 63,24% 63,51% 63,54% 66,27% 79,27% 90,02% 92,05% 92,90% 95,20% 116,77% 133,46% 123,51% 115,58% 102,08% 83,66% 83,14% 77,61% 79,53% 77,47% 69,95% 68,29% 66,32% 59,27%
RANGO DE TOLERANCIA 36,17% 36,76% 36,49% 36,46% 33,73% 20,73% 9,98% 7,95% 7,10% 4,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,34% 16,86% 22,39% 20,47% 22,53% 30,05% 31,71% 33,68% 40,73%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 46,35% 45,86% 46,11% 46,13% 48,28% 58,73% 67,22% 68,70% 69,63% 71,51% 88,04% 101,59% 93,83% 88,18% 77,93% 62,36% 61,74% 56,86% 58,59% 57,34% 51,19% 50,10% 48,62% 42,92%
RANGO DE TOLERANCIA 53,65% 54,14% 53,89% 53,87% 51,72% 41,27% 32,78% 31,30% 30,37% 28,49% 11,96% 0,00% 6,17% 11,82% 22,07% 37,64% 38,26% 43,14% 41,41% 42,66% 48,81% 49,90% 51,38% 57,08%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 7,81% 7,32% 7,56% 7,58% 9,73% 10,61% 13,70% 15,18% 16,11% 17,99% 29,16% 37,33% 29,56% 23,91% 13,68% 13,07% 12,45% 12,93% 14,66% 13,41% 11,54% 10,45% 8,97% 8,57%
RANGO DE TOLERANCIA 92,19% 92,68% 92,44% 92,42% 90,27% 89,39% 86,30% 84,82% 83,89% 82,01% 70,84% 62,67% 70,44% 76,09% 86,32% 86,93% 87,55% 87,07% 85,34% 86,59% 88,46% 89,55% 91,03% 91,43%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51% 57,51%
RANGO DE TOLERANCIA 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49% 42,49%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 59,85% 58,28% 59,93% 64,84% 61,64% 71,93% 106,74% 119,95% 143,20% 145,46% 153,87% 165,56% 164,00% 155,77% 151,82% 143,37% 138,20% 133,06% 123,19% 114,99% 88,57% 63,59% 58,49% 58,32%
RANGO DE TOLERANCIA 40,15% 41,72% 40,07% 35,16% 38,36% 28,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 36,41% 41,51% 41,68%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,34% 87,34% 87,34% 87,34% 87,26% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36% 87,36%
RANGO DE TOLERANCIA 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,74% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,17% 46,43% 46,84% 46,89% 49,83% 50,32% 53,21% 54,15% 55,30% 57,78% 72,34% 82,82% 71,86% 67,02% 53,42% 52,89% 51,97% 52,65% 54,49% 52,60% 50,39% 49,76% 48,33% 48,40%
RANGO DE TOLERANCIA 52,83% 53,57% 53,16% 53,11% 50,17% 49,68% 46,79% 45,85% 44,70% 42,22% 27,66% 17,18% 28,14% 32,98% 46,58% 47,11% 48,03% 47,35% 45,51% 47,40% 49,61% 50,24% 51,67% 51,60%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,63% 41,60% 41,99% 42,04% 43,42% 43,49% 45,03% 45,44% 45,34% 45,43% 56,10% 57,06% 56,77% 56,07% 45,11% 45,00% 44,32% 45,26% 46,12% 43,95% 42,67% 42,56% 41,73% 42,13%
RANGO DE TOLERANCIA 58,37% 58,40% 58,01% 57,96% 56,58% 56,51% 54,97% 54,56% 54,66% 54,57% 43,90% 42,94% 43,23% 43,93% 54,89% 55,00% 55,68% 54,74% 53,88% 56,05% 57,33% 57,44% 58,27% 57,87%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 35,41% 35,28% 35,28% 35,28% 35,53% 35,84% 36,14% 36,16% 36,56% 37,02% 45,97% 46,17% 45,81% 45,29% 36,42% 36,69% 36,41% 36,13% 36,14% 36,61% 36,42% 36,11% 35,81% 36,47%
RANGO DE TOLERANCIA 64,59% 64,72% 64,72% 64,72% 64,47% 64,16% 63,86% 63,84% 63,44% 62,98% 54,03% 53,83% 54,19% 54,71% 63,58% 63,31% 63,59% 63,87% 63,86% 63,39% 63,58% 63,89% 64,19% 63,53%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 40,1% 40,1% 40,1% 40,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,0% 32,0% 32,6%
RANGO DE TOLERANCIA 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 59,90% 59,90% 59,91% 59,91% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,90% 67,92% 67,99% 68,04% 67,37%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 73,79% 72,68% 72,24% 72,46% 76,66% 83,51% 107,37% 125,26% 127,91% 126,59% 161,49% 189,11% 173,64% 121,28% 98,53% 95,00% 96,98% 100,08% 110,90% 109,58% 100,30% 88,37% 79,09% 72,68%
RANGO DE TOLERANCIA 26,21% 27,32% 27,76% 27,54% 23,34% 16,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 5,00% 3,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,63% 20,91% 27,32%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 21,70% 15,62% 15,80% 15,80% 28,64% 29,68% 38,19% 42,01% 50,34% 70,65% 90,78% 102,06% 82,10% 53,29% 36,45% 30,55% 30,90% 31,07% 39,58% 37,67% 30,55% 28,81% 27,25% 21,18%
RANGO DE TOLERANCIA 78,30% 84,38% 84,20% 84,20% 71,36% 70,32% 61,81% 57,99% 49,66% 29,35% 9,22% 0,00% 17,90% 46,71% 63,55% 69,45% 69,10% 68,93% 60,42% 62,33% 69,45% 71,19% 72,75% 78,82%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51% 83,51%
RANGO DE TOLERANCIA 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 69,76% 63,53% 59,87% 66,64% 72,68% 85,50% 114,25% 111,32% 118,64% 123,77% 130,91% 138,78% 145,37% 116,81% 101,43% 96,12% 99,42% 103,44% 106,37% 97,77% 93,56% 88,25% 75,06% 70,30%
RANGO DE TOLERANCIA 30,24% 36,47% 40,13% 33,36% 27,32% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88% 0,58% 0,00% 0,00% 2,23% 6,44% 11,75% 24,94% 29,70%
APIAY - USME FACTOR DE USO 113,8% 113,9% 113,9% 113,9% 114,3% 114,5% 115,2% 115,1% 115,2% 117,8% 118,1% 118,3% 118,8% 117,7% 102,7% 78,1% 102,5% 115,0% 67,1% 114,8% 114,6% 102,5% 114,0% 114,5%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,91% 0,00% 0,00% 32,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61%
RANGO DE TOLERANCIA 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39%
GBS FACTOR DE USO 15,33% 15,61% 15,61% 15,56% 15,97% 17,24% 17,60% 17,51% 17,87% 20,63% 21,48% 21,87% 21,57% 21,07% 18,64% 18,45% 17,65% 17,26% 17,18% 17,32% 17,29% 16,80% 16,49% 15,53%
RANGO DE TOLERANCIA 84,67% 84,39% 84,39% 84,44% 84,03% 82,76% 82,40% 82,49% 82,13% 79,37% 78,52% 78,13% 78,43% 78,93% 81,36% 81,55% 82,35% 82,74% 82,82% 82,68% 82,71% 83,20% 83,51% 84,47%
TRAMO / HORA   00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
BALLENA - BARRANCA FACTOR DE USO 52,82% 58,55% 58,83% 58,85% 61,63% 74,68% 79,10% 81,14% 88,38% 90,71% 112,55% 123,18% 119,46% 111,59% 97,43% 85,36% 88,31% 86,77% 93,29% 94,05% 76,91% 75,06% 66,76% 65,74%
RANGO DE TOLERANCIA 47,18% 41,45% 41,17% 41,15% 38,37% 25,32% 20,90% 18,86% 11,62% 9,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,57% 14,64% 11,69% 13,23% 6,71% 5,95% 23,09% 24,94% 33,24% 34,26%
BARRANCA - SEBASTOPOL FACTOR DE USO 38,82% 43,68% 43,93% 43,95% 46,13% 56,63% 59,78% 61,26% 67,58% 69,49% 86,26% 94,69% 92,18% 86,59% 75,78% 65,57% 67,88% 66,36% 71,98% 73,11% 58,83% 57,59% 50,76% 50,32%
RANGO DE TOLERANCIA 61,18% 56,32% 56,07% 56,05% 53,87% 43,37% 40,22% 38,74% 32,42% 30,51% 13,74% 5,31% 7,82% 13,41% 24,22% 34,43% 32,12% 33,64% 28,02% 26,89% 41,17% 42,41% 49,24% 49,68%
SEBASTOPOL - VASCONIA FACTOR DE USO 5,63% 5,12% 5,37% 5,39% 7,57% 8,45% 11,57% 13,06% 14,01% 15,91% 27,33% 30,40% 27,89% 22,30% 11,52% 10,93% 13,24% 17,08% 22,70% 29,19% 19,19% 17,95% 16,48% 16,10%
RANGO DE TOLERANCIA 94,37% 94,88% 94,63% 94,61% 92,43% 91,55% 88,43% 86,94% 85,99% 84,09% 72,67% 69,60% 72,11% 77,70% 88,48% 89,07% 86,76% 82,92% 77,30% 70,81% 80,81% 82,05% 83,52% 83,90%
VASCONIA - LA BELLEZA FACTOR DE USO 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60% 59,60%
RANGO DE TOLERANCIA 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40% 40,40%
LA BELLEZA - COGUA FACTOR DE USO 60,42% 58,83% 60,49% 65,48% 62,24% 72,60% 107,76% 121,10% 144,57% 146,83% 155,36% 167,15% 165,57% 157,26% 153,22% 144,76% 139,51% 134,38% 124,35% 116,11% 89,43% 64,19% 59,00% 58,77%
RANGO DE TOLERANCIA 39,58% 41,17% 39,51% 34,52% 37,76% 27,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,57% 35,81% 41,00% 41,23%
LA BELLEZA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,42% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52%
RANGO DE TOLERANCIA 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,58% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48% 12,48%
VASCONIA - MARIQUITA FACTOR DE USO 47,29% 46,53% 46,95% 47,00% 49,96% 50,46% 53,36% 54,30% 55,46% 58,00% 72,08% 74,62% 71,84% 67,20% 53,58% 53,03% 56,66% 62,51% 70,38% 80,45% 65,69% 64,86% 63,48% 63,53%
RANGO DE TOLERANCIA 52,71% 53,47% 53,05% 53,00% 50,04% 49,54% 46,64% 45,70% 44,54% 42,00% 27,92% 25,38% 28,16% 32,80% 46,42% 46,97% 43,34% 37,49% 29,62% 19,55% 34,31% 35,14% 36,52% 36,47%
MARIQUITA - PEREIRA FACTOR DE USO 41,81% 41,77% 42,17% 42,22% 43,60% 43,66% 45,20% 45,62% 45,52% 45,60% 56,32% 57,28% 56,99% 56,29% 45,29% 45,17% 49,05% 55,16% 61,54% 63,35% 57,76% 57,70% 56,87% 57,09%
RANGO DE TOLERANCIA 58,19% 58,23% 57,83% 57,78% 56,40% 56,34% 54,80% 54,38% 54,48% 54,40% 43,68% 42,72% 43,01% 43,71% 54,71% 54,83% 50,95% 44,84% 38,46% 36,65% 42,24% 42,30% 43,13% 42,91%
PEREIRA - ARMENIA FACTOR DE USO 36,52% 36,39% 36,39% 36,39% 36,64% 36,95% 37,25% 37,27% 37,66% 38,13% 47,36% 47,56% 47,19% 46,68% 37,53% 37,80% 42,07% 46,96% 52,50% 56,94% 52,45% 52,18% 51,88% 52,36%
RANGO DE TOLERANCIA 63,48% 63,61% 63,61% 63,61% 63,36% 63,05% 62,75% 62,73% 62,34% 61,87% 52,64% 52,44% 52,81% 53,32% 62,47% 62,20% 57,93% 53,04% 47,50% 43,06% 47,55% 47,82% 48,12% 47,64%
ARMENIA - CALI FACTOR DE USO 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 33,2% 33,2% 37,8% 42,9% 48,5% 52,4% 48,1% 48,1% 48,0% 48,5%
RANGO DE TOLERANCIA 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 66,79% 58,51% 58,51% 58,52% 58,52% 66,79% 66,79% 62,24% 57,07% 51,55% 47,57% 51,90% 51,91% 51,96% 51,48%
MARIQUITA - GUALANDAY FACTOR DE USO 74,01% 72,90% 72,46% 72,46% 76,88% 83,95% 108,47% 126,59% 129,24% 127,91% 163,70% 191,98% 175,85% 122,39% 99,41% 95,66% 97,87% 100,74% 112,01% 110,68% 100,96% 88,81% 79,53% 73,12%
RANGO DE TOLERANCIA 25,99% 27,10% 27,54% 27,54% 23,12% 16,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 4,34% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,19% 20,47% 26,88%
NEIVA - GUALANDAY FACTOR DE USO 21,13% 14,88% 15,06% 15,06% 28,25% 29,29% 37,97% 41,79% 50,29% 71,12% 91,09% 102,54% 82,23% 52,90% 36,23% 30,16% 30,51% 30,68% 39,36% 37,45% 30,16% 28,42% 27,38% 23,04%
RANGO DE TOLERANCIA 78,87% 85,12% 84,94% 84,94% 71,75% 70,71% 62,03% 58,21% 49,71% 28,88% 8,91% 0,00% 17,77% 47,10% 63,77% 69,84% 69,49% 69,32% 60,64% 62,55% 69,84% 71,58% 72,62% 76,96%
MONTAÑUELO - GUALANDAY FACTOR DE USO 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%
RANGO DE TOLERANCIA 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27% 75,27%
CUSIANA - APIAY FACTOR DE USO 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59% 84,59%
RANGO DE TOLERANCIA 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% 15,41%
APIAY - VILLAVICENCIO - OCOA FACTOR DE USO 67,92% 61,70% 58,04% 64,63% 70,67% 83,49% 112,05% 109,12% 116,44% 121,57% 140,61% 148,30% 154,89% 126,69% 99,23% 94,11% 97,40% 101,25% 104,36% 95,75% 91,54% 86,23% 73,05% 70,49%
RANGO DE TOLERANCIA 32,08% 38,30% 41,96% 35,37% 29,33% 16,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 5,89% 2,60% 0,00% 0,00% 4,25% 8,46% 13,77% 26,95% 29,51%
APIAY - USME FACTOR DE USO 110,6% 110,9% 110,9% 110,9% 111,1% 111,4% 112,2% 112,1% 112,2% 114,8% 114,9% 115,2% 115,6% 114,7% 111,9% 111,7% 111,7% 111,9% 112,0% 111,7% 111,6% 111,7% 110,8% 109,4%
RANGO DE TOLERANCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUSIANA - EL PORVENIR FACTOR DE USO 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77% 87,77%
RANGO DE TOLERANCIA 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23%
GBS FACTOR DE USO 11,68% 11,93% 11,93% 11,93% 12,34% 13,59% 14,00% 13,92% 14,27% 16,92% 17,72% 18,14% 18,19% 19,02% 15,07% 14,47% 14,03% 13,61% 13,53% 13,72% 13,67% 13,23% 12,98% 12,21%
RANGO DE TOLERANCIA 88,32% 88,07% 88,07% 88,07% 87,66% 86,41% 86,00% 86,08% 85,73% 83,08% 82,28% 81,86% 81,81% 80,98% 84,93% 85,53% 85,97% 86,39% 86,47% 86,28% 86,33% 86,77% 87,02% 87,79%Formato descarga Nominacion Confirmación

[Excel] Reporte Rangos Operación