Resolución CREG 261/ 2016

CARGOS RESOLUCIÓN CREG 261 DE 2016 ACTUALIZADOS A DICIEMBRE DE 2016 - APLICABLES A 2017

% de la Inversión Base Remunerada con Cargo Fijo 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 92% 94% 96% 98% 100% CARGO AO&M ($/KPCD/A)
100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Ballena – Barranca 
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               51,483          102,966          128,707          154,449          180,190          205,931          218,803          231,673          236,821          241,970          247,118          252,266          257,415                           533.873
        C.V. (US$/KPC)                1,293               1,034               0,776               0,646               0,517               0,388               0,259               0,194               0,129               0,103               0,078               0,052               0,026                      -  
 Barranca – Sebastopol  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               14,512             29,024             36,279             43,535             50,791             58,047             61,674             65,303             66,754             68,205             69,657             71,108             72,559                           126.500
        C.V. (US$/KPC)                0,527               0,421               0,316               0,263               0,210               0,158               0,105               0,079               0,053               0,042               0,031               0,021               0,011                      -  
 Sebastopol – Vasconia  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -                 5,992             11,985             14,981             17,977             20,973             23,969             25,468             26,965             27,564             28,164             28,763             29,362             29,961                             36.787
        C.V. (US$/KPC)                0,294               0,235               0,176               0,146               0,117               0,088               0,059               0,044               0,029               0,024               0,017               0,012               0,005                      -  
 Vasconia – Mariquita  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               13,903             27,807             34,759             41,710             48,662             55,614             59,090             62,566             63,956             65,346             66,737             68,127             69,517                             95.917
        C.V. (US$/KPC)                0,336               0,269               0,202               0,168               0,134               0,101               0,067               0,051               0,034               0,027               0,021               0,013               0,007                      -  
 Mariquita – Pereira  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               29,422             58,844             73,554             88,266          102,977          117,687          125,042          132,398          135,340          138,282          141,225          144,167          147,109                           325.380
        C.V. (US$/KPC)                0,773               0,618               0,464               0,386               0,309               0,232               0,155               0,116               0,077               0,062               0,047               0,031               0,015                      -  
 Pereira – Armenia   
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               10,339             20,678             25,848             31,018             36,187             41,357             43,941             46,526             47,560             48,594             49,627             50,661             51,696                           111.067
        C.V. (US$/KPC)                0,288               0,231               0,172               0,144               0,115               0,087               0,057               0,043               0,029               0,023               0,017               0,012               0,005                      -  
 Armenia – Cali  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               23,763             47,528             59,409             71,291             83,173             95,054          100,995          106,936          109,312          111,689          114,066          116,442          118,818                           247.215
        C.V. (US$/KPC)                0,693               0,555               0,416               0,347               0,277               0,208               0,139               0,104               0,069               0,055               0,041               0,028               0,014                      -  
 Mariquita – Gualanday  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               50,125          100,249          125,311          150,373          175,436          200,497          213,028          225,560          230,572          235,585          240,597          245,610          250,622                           238.241
        C.V. (US$/KPC)                0,839               0,671               0,503               0,419               0,335               0,251               0,168               0,126               0,083               0,067               0,050               0,034               0,016                      -  
 Gualanday – Neiva  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               93,012          186,024          232,530          279,036          325,542          372,047          395,300          418,553          427,854          437,156          446,458          455,759          465,060                           561.037
        C.V. (US$/KPC)                1,631               1,305               0,978               0,816               0,652               0,490               0,326               0,245               0,164               0,130               0,098               0,065               0,033                      -  
 Montañuelo - Gualanday 
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -         1.862,573       3.725,145       4.656,431       5.587,718       6.519,004       7.450,291       7.915,934       8.381,578       8.567,835       8.754,092       8.940,349       9.126,607       9.312,864                     14.506.752
        C.V. (US$/KPC)              29,392             23,514             17,635             14,696             11,756               8,818               5,878               4,409               2,940               2,351               1,764               1,176               0,588                      -  
 Vasconia – La Belleza 
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               22,570             45,139             56,425             67,710             78,994             90,279             95,922          101,564          103,821          106,078          108,335          110,592          112,849                             68.241
        C.V. (US$/KPC)                0,539               0,430               0,323               0,269               0,216               0,161               0,107               0,081               0,054               0,043               0,033               0,022               0,011                      -  
 La Belleza – Cogua  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               12,035             24,070             30,087             36,104             42,122             48,139             51,148             54,157             55,359             56,563             57,767             58,970             60,174                             47.919
        C.V. (US$/KPC)                0,264               0,211               0,158               0,132               0,105               0,079               0,053               0,040               0,026               0,021               0,016               0,011               0,005                      -  
 La Belleza – El Porvenir  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               33,340             66,678             83,349          100,018          116,688          133,357          141,692          150,027          153,361          156,695          160,029          163,363          166,697                           154.498
        C.V. (US$/KPC)                0,743               0,595               0,445               0,372               0,297               0,223               0,148               0,112               0,075               0,060               0,044               0,029               0,015                      -  
 Cusiana – Apiay  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               31,343             62,685             78,356             94,027          109,698          125,370          133,206          141,041          144,176          147,309          150,444          153,577          156,712                           214.760
        C.V. (US$/KPC)                0,513               0,410               0,308               0,256               0,205               0,154               0,103               0,077               0,051               0,041               0,030               0,021               0,010                      -  
 Apiay – Usme   
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               46,153             92,304          115,380          138,457          161,533          184,609          196,147          207,685          212,300          216,915          221,531          226,146          230,762                           302.774
        C.V. (US$/KPC)                0,727               0,582               0,437               0,364               0,290               0,218               0,145               0,109               0,073               0,059               0,043               0,029               0,014                      -  
 Apiay – Villavicencio – Ocoa   
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               25,430             50,858             63,574             76,288             89,002          101,718          108,075          114,432          116,975          119,518          122,061          124,605          127,147                             90.004
        C.V. (US$/KPC)                0,436               0,348               0,261               0,218               0,174               0,131               0,087               0,065               0,043               0,035               0,026               0,017               0,009                      -  
 Gasoducto Morichal – Yopal   
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               27,945             55,888             69,861             83,833             97,805          111,778          118,763          125,750          128,544          131,339          134,133          136,928          139,722                             92.904
        C.V. (US$/KPC)                0,441               0,352               0,264               0,220               0,177               0,132               0,088               0,066               0,044               0,036               0,026               0,017               0,009                      -  
 Ramales Boyacá – Santander  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               38,527             77,053             96,316          115,580          134,842          154,105          163,737          173,368          177,222          181,074          184,927          188,780          192,632                           327.674
        C.V. (US$/KPC)                0,847               0,677               0,508               0,424               0,339               0,255               0,169               0,127               0,085               0,068               0,051               0,034               0,017                      -  
 Cargos Estampilla Ramales 
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -                 4,657               9,315             11,643             13,972             16,301             18,629             19,793             20,958             21,423             21,889             22,355             22,821             23,288                             34.145
        C.V. (US$/KPC)                0,107               0,086               0,064               0,053               0,043               0,033               0,022               0,016               0,011               0,009               0,007               0,004               0,002                      -  
 Cargos Estampilla Gasoductos Principales  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -  
        C.V. (US$/KPC)                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -  
 Cusiana - El Porvenir 
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -                 4,469               8,937             11,171             13,405             15,639             17,873             18,990             20,107             20,555             21,001             21,448             21,895             22,342                             10.604
        C.V. (US$/KPC)                0,099               0,079               0,060               0,049               0,039               0,029               0,020               0,015               0,010               0,008               0,005               0,004               0,002                      -                                         -  
 Gasoducto de la Sabana  
        C.F. (US$/KPCD-año)                       -               20,223             40,446             50,557             60,669             70,780             80,892             85,948             91,004             93,026             95,048             97,071             99,092          101,115                           170.918
        C.V. (US$/KPC)                0,425               0,340               0,255               0,212               0,170               0,128               0,085               0,064               0,042               0,034               0,026               0,017               0,009                      -                                         -  

Valores expresados en dólares y pesos del 31 de diciembre de 2016 aplicables al año 2017, los cuales serán actualizados de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 126 de 2010.

Estos cargos no incluyen el impuesto de transporte de que trata el Artículo 26 de la Ley 141 de 1994. ni la cuota de fomento establecida por el Artículo 15 de la Ley 401 de 1997.

Las cifras decimales se separan con coma (,) y las cifras de miles se separan con punto (.).

Para establecer cargos fijos y variables aplicables en un punto determinado. se suman los cargos fijos y variables por distancia de cada tramo con los cargos fijos y variables por estampilla establecidos para el grupo de gasoductos ramales.

Para el gasoducto Morichal - Yopal no se suman los cargos fijos y variables por estampilla.

Para el cargo estampilla ramales se presentan las tarifas CON delta cargos en las cuales se aplican los descuentos por delta cargos del Gasoducto Ramales Loop Armenia y Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas, tarifa utilizada hasta la entrada en operación de este proyecto

Cuando una misma capacidad (KPCD) y un mismo volumen KPC sea contratado y transportado respectivamente para varios remitentes. los cargos estampilla se distribuirán entre los remitentes así: 1.) de mutuo acuerdo entre los remitentes. para lo cual disponen del mismo tiempo previsto en la Resolución CREG 126 de 2010 para efectos de negociar nuevos cargos y 2.) si no hay mutuo acuerdo. los cargos estampilla serán asumidos por cada remitente en forma proporcional a la longitud de gasoducto que utilice cada remitente.

logo-new-blanco

Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - Boletín Electrónico de Operaciones 
Cra 9 No. 73-44 Pisos 2, 3 y 7 - 3138400
Bogotá- Colombia

Todos los derechos reservados ®